X8 MIG Welder

Dessa instruktioner beskriver användningen av Kemppi's X8 MIG Welder, svetssystemet i toppklass när det gäller krävande industriell svetsning. Systemet består av en strömkälla, trådmatarverk. svetspistol, Control Pad samt olika svetsprogramvarukomponenter och anslutningsmöjlighet till Kemppis molntjänster. Läs noga igenom instruktionerna.

Friskrivningsklausul

Även om alla ansträngningar gjorts för att garantera att informationen i denna manual är korrekt och fullständig, tas inget ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden. Kemppi förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationen för den beskrivna produkten utan att meddela detta i förväg. Kopiering, registrering, reproduktion eller överföring av innehållet i denna manual får endast ske efter förhandsgodkännande av Kemppi.